To Bee or not to Bee

Albinele sunt esențiale atât pentru mediu cât și pentru sisteme de aprovizionarea cu produse alimentare în întreaga lume. Dacă albinele dispar, oare vom putea supraviețui fără albini? 
Pot fi găsite răspunse variate la această întrebare, dar ce se cunoaște cu siguranță, că dispariția lor va provoca o reacție în lanț.

Natura este un mecanism complex cu milioane de detalii și dispariția unei rotițe, cât de mică ea nu ar fi, poate dezechilibra întreg ecosistem. Plantele, care sunt exclusiv polenizate de albini, odată cu dispariția polenizatorilor, probabil că la fel vor dispărea. Aceasta la rândul său va declanșa dispariții ale organismelor dependente. Acest proces va continua cu alte reacții a altor organisme dependente. Ca urmare vor fi alterate și influențate un șir de ecosisteme. 

Chiar dacă unele plante dependente vor supraviețui dispariția albinelor, fără polenizatorii lor de bază, ele vor avea rate de reproducție mai joase, care vor influența și productivitatea agricolă. Recoltele din prezent vor fi sau irealizabile sau foarte costisitoare. Probabil că vom lua rămas bun de la tartină cu avocado la preț accesibil în scenariu dat.

Există un șir de cauze care afectează albinele și anume poluarea aerului, încălzirea globală, pesticidele, deficiența nutritive. Putem să salvăm micii polenizatori, dacă acționăm acum - prin aplicarea metodelor ecologice în agricultură, prin schimbarea comportamentului nostru de consum, prin reducerea utilizării pesticidelor.

Atunci când sunt utilizate în mod responsabil, pesticidele sunt foarte eficiente în reducerea numărului de dăunători, dar utilizarea sistemică sau la scară industrială a pesticidelor este și distructivă, și costisitoare. Utilizarea capcanelor feromonale ca instrumente de monitorizare, vor ajuta la evaluarea riscurilor pentru culturi agricole și necesitatea aplicării acțiunilor suplimentare de control a dăunătorilor, va ajuta la utilizarea pesticidelor numai atunci când este necesar și în dozele necesare, astfel limitând posibile consecințe negative pentru mediu, oameni și albini. 

Echipa Eco Center dezvoltă continuu noi instrumente și cele existente de control a insectelor dăunătoare, care sunt ecologice și vor proteja  atât culturile, cât și albinele.
 

Publicat la 19.02.2022