Ephestia elutella

Ephestia elutella

Scurtă descriere a dăunătorului:

Tipic dăunător de provizii și igienă. Alimentele sunt contaminate prin excremente și urmele năpârlirii. Omidele se hrănesc cu produse vegetale uscate, cum ar fi fasolea de cacao, tutun, cereale, fructe uscate și nuci.


Distribuția geografică:

Dăunătorul este răspândit în Europa și Asia.


Ciclul biologic:

Larvele eclozate năpârlesc de 5-6 ori. După ultimul stadiu de larvă ele se transformă în pupe în afara proviziilor de hrană, într-un loc ferit, şi sunt înfăşurate într-un cocon alb cu ţesătură deasă. În condiţii optime evoluţia de la stadiul de ou la cel de fluture durează între 42 şi 95 de zile. Larvele, care ajung în ultimul stadiu larvar în toamnă, hibernează şi pot rezista la temperaturi foarte scăzute.