Lobesia botrana

Lobesia botrana

Scurtă descriere a dăunătorului:

Adultul este un fluture de talie mică, cu anvergura aripilor de 11-15 mm. Aripile anterioare sunt colorate diferit, cu pete de culoare brună care alternează cu pete de culoare cenușie-albăstruie.


Distribuția geografică:

Acest dăunător este răspândit pe teritoriului Europei, Africa de Nord și Vest, Orientul Mijlociu, Asia Centrală, partea estică a Rusiei, Moldova, Ucraina, ș.a.


Ciclul biologic:

Dăunătorul dezvoltă 2-4 generații pe an. În regiunile cu trei generații pe an, prima generație apare, de regulă, în perioada mai-iunie. Molia strugurilor iernează ca pupa într-un cocon mătăsos, pe butuci, sub scoarță.